VIKT Consulting

VIKT er en felles profil for Vesterålen IKT AS og VIKT Consulting AS.

Vesterålen IKT AS ble etablert i januar 2008 med formål om å dekke et behov i det lokale markedet. I begynnelsen ble firmaet drevet av grûnderne selv, i tillegg til at de jobbet 100% i deres respektive «dagjobber».

I forbindelse med økning i etterpørselen, samt av strategiske hensyn, ble VIKT Consulting AS etablert anno 2009Vesterålen IKT AS beholdt ansvaret for all hardware relatert til serverfarmen, mens VIKT Consulting AS fikk ansvaret for konsulentoppdragene i tillegg til den daglige driften av datasenteret. VIKT Consulting ASer et heleid datterselskap av Vesterålen IKT AS.

I praksis er VIKT Consulting AS våre kunders IT avdeling, og selskapets hovedformål er å sørge for at små til mellomstore bedrifter kan ha fokus på eget kjerneområde. Enten ved tilknytning til vårt ASP senter eller i form av innleie av vår kompetanse til drifting av kundens egen maskinpark. Selv om hovedtyngden av våre kunder kommer fra bedriftsmarkedet dekker vi også et behov i det regionale privatmarkedet.

VIKT på web
VIKT på facebook