Programmet for 17. Mai

 

 

 

 

 

Kl. 08.00          Melbo Musikkforening spiller i gatene.
Kl. 08.30          Melbu Skolekorps spiller i gatene.
Kl. 09.00          Bussavgang for Melbu Skolekorps til Hadsel sykehjem
Kl. 10.45          Oppstilling til barnetoget
Kl. 11.00          Barnetoget starter fra Melbu Skole

Togoppsett:

 • Flaggborgm/17.mai komiteen
 • Melbu Drillkorps
 • Melbu Skolekorps
 • Barnehagene
 • Melbo Musikkforening
 • Melbu Skole 1. – 10. klasse
 • MelbuTrommedamer
 • Borgerne

Toget går tradisjonell rute

 

Kl. 12.00          Familiegudstjeneste i Melbu kirke etter barnetoget
Melbu blandakor synger i kirken

Kl. 11.30 – 20.00

 • Kafé i Melbu Samfunnshus 11.00 – 15.00
  Kl 13.00-14.00: Film for 1. – 4. klassene
  Kl 14.00-15.30: Film for 5. – 10. klassene
 • Kafé i Arbeideren 11.00- 15.00
 • Kafé i Vesterålshallen 12.00 – 14.00
  Leker og gratis servering for barna.

 

 

Kl. 16.45          Borgertoget stiller opp på torget

Kl. 17.00          Borgertoget starter

Togoppsett;

 • Flaggborgen
 • Melbu drillkorps
 • Melbo musikkforening/Melbu skolekorps
 • Lag og foreninger
 • Melbutrommedamer
 • Borgerne

Toget følger følgende rute;

Torget–Chr. Frederiksensgate–Coldevinsgate–Villaveien–Sjøgata–Chr. Frederiksensgate- Samfunnshuset

Etter borgertoget:

Kl. 17.30          17. maiarrangement med kafé i Melbu samfunnshus (kafeen åpner kl. 17)
Konferansier: Trond Ringlund.

 • Utdeling av vandrepokal
 • Talefordagenv/ Adrian Lund
 • Underholdning
  • Melbu Drillkorps
  • Melbo Musikkforening/Melbu Skolekorps
  • Melbu Trommedamer