Tråkkemaskinen i gang for sesongen.

Bent Kristoffersen melder at nå er skisesongen i gang. Han har kjørt tråkkemaskinen Vedhøggan, om Båtvannet. Første gjengen ute allerede på ski. OBS; Ikke kjør ned bakken mot Gregerhytta (den gamle/nå ny), bare holka i enden av bakken.
Samme gjelder bakken ned mot Kvantlibekken mot Melbu.

Kun skøytetrasse i dag